Regulamin sklepu

Wstęp 

 • Sklep internetowy dostępny pod adresem http://powerwaters.com/ prowadzony jest  przez spółkę działającą pod nazwą OE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, mającą siedzibę przy ul. Błonia 5, 39-220 Pilzno, telefon: +48 672 31 15, e-mail: info@organicenergy.eu, NIP 8722411225, REGON 362057130.
 • Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Klient zobowiązuje się do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 • Towary dostępne w sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych.
 • Wszelkie ceny podane na stronie sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

Zamówienie i dostawa 

 • Zamówienia w sklepie internetowym powerwaters.com przyjmowane są poprzez stronę http://powerwaters.com/ i realizowane według kolejności ich składania.
 • Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru towaru, sposobu płatności oraz miejsca dostawy.
 • Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Power Water’s zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z ważnych powodów, o zaistnieniu których niezwłocznie poinformuje Kupującego, w szczególności gdy z przyczyn niezależnych od Power Water’s (takich jak błąd systemu komputerowego) wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione.
 • Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony.
 • Przy realizacji każdego zamówienia wystawiamy fakturę lub paragon.
 • Czas realizacji zamówienia wynosi 3-5 dni roboczych.
 • Dostawa na terenie Polski jest darmowa, w przypadku zamówień Power Water’s i Coco Heaven oraz w przypadku zamówień Power Water’s w mixie z produktami kategorii SUPERFOOD znajdującymi się na stronie sklepu, natomiast poza granice kraju uwzględniana po uprzednim kontakcie mailowym z kupującym.
 • Dostawa zamówień produktów wyłącznie z kategorii SUPERFOOD jest płatna (12 zł brutto) na terenie Polski, natomiast poza granice kraju uwzględniana po uprzednim kontakcie mailowym z kupującym.

Sposoby płatności 

 • Power Water’s oferuje następujące sposoby płatności za pośrednictwem sklepu internetowego:
  1. gotówką przy odbiorze towaru (płatność odbiera kurier w momencie dostarczenia zamówionego towaru),
  2. kartą kredytową w systemie on-line za pośrednictwem FirstData,
  3. bezpieczne zakupy w systemie on-line za pośrednictwem FirstData.

Odstąpienie od umowy 

 • Klientowi w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem strony internetowej bez podawania przyczyny.
 • Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, Konsument zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy składając jednoznaczne oświadczenie (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedający zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym sprzedający został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 • Towar, co do którego Konsument odstąpił od umowy, powinien zostać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy zwrócony.
 • Towar zwracany w związku z odstąpieniem od umowy musi być kompletny. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacja 

 • W przypadku stwierdzenia wad towaru Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 • Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać: dane Klienta, opis wady towaru, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.
 • Do reklamowanego produktu należy dołączyć dowód zakupu lub jego kopię.
 • W celu rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar na adres sprzedającego, na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty są zwracane.
 • Klient zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

Ochrona danych osobowych 

 • Administratorem danych osobowych podanych na stronie powerwaters.com podczas zamawiania jest Sprzedający.
 • Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
 • Każdemu Kupującemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji, poprawiania lub zaprzestania przetwarzania.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana postanowień Regulaminu dokonana przez Sprzedawcę wchodzi w życie z dniem opublikowania zmiany na stronie internetowej sklepu i będzie miała zastosowanie do umów zawieranych po dacie wejścia w życie zmiany.